Vyzkoušejte naši ilustrovanou knížku za 9 Kč!

Vybrat knížku
🌿

@holka1 a zlatá kapradina

@holka1 byla dcera mlynáře, kterému společně s maminkou pomáhala s mletím mouky. Žili šťastně kousek za vesnicí u velkého rybníku, po kterém v létě často pluli na loďce.

Šťastný život změnilo, když tatínek onemocněl podivnou nemocí. Jednoho dne usnul a od té doby ho nešlo vzbudit. Vystřídalo se u něj několik doktorů, ale nic nepomáhalo. Jednoho večera si maminka @holka4 zavolala a s vážnou tváří jí řekla: 

„Doktoři si nevědí rady a já se musím postarat o tatínka a o mlýn, ale ty bys mohla zkusit ještě jednu možnost. Když půjdeš po lesní cestě pořád rovně, dojdeš k čarodějnici. Ta by si mohla vědět rady.“

@holka1 měla z čarodějnice strach, ale nedala na sobě nic znát a příští den brzy ráno vyrazila. Cesta byla snadná, stačilo se držet lesní pěšiny, ale když se před @holka7 objevila chýše čarodějnice, začala váhat. Pak si vzpomněla na tatínka a odhodlaně vyrazila za čarodějnicí. Otevřela dřevěná dvířka a vešla do podivně páchnoucí místnosti. Uprostřed stála nad kotlem čarodějnice a míchala zelený lektvar. Když jí @holka1 řekla, co potřebuje, čarodějnice odpověděla:

„Ráda ti pomohu. Ale nebude to zadarmo. K namíchání lektvaru potřebuju zvláštní přísadu. Sežeň mi list zlaté kapradiny a vytvořím ti lék, který potřebuješ.“

@holka1 se zmateně vydala ven. Nikdy o zlaté kapradině neslyšela. Neměla lepší nápad, než začít hledat. Celý den chodila lesem, ale po zlaté kapradině ani stopy. @holka1 nepřestala hledat, ani když už minul večer a nastala noc. V temném lese však nebylo vidět na krok a už chtěla hledání vzdát. Vtom se mraky rozestoupily a lesní palouk ozářilo bílé světlo měsíce v úplňku. Stíny zmizely a bylo vidět skoro jako přes den. V měsíčním svitu se uprostřed mýtiny cosi zalesklo. @holka1 se tím směrem okamžitě vydala a k její velké úlevě se mezi květinami schovávala zlatá kapradina. Utrhla největší list a vrátila se k čarodějnici. Když čarodějnice viděla, že se @holka1 vrátila se zlatou kapradinou, zatvářila se překvapeně a řekla:

„Zlatou kapradinu najde pouze člověk, který vytrvá a nepřestane hledat až do hluboké noci. Za svou vytrvalost si zasloužíš odměnu.“

Čarodějnice vzala zlatou kapradinu, hodila ji do kotle a trochu tekutiny odlila do lahvičky. @holka1 vzala lék a rozběhla se domů. Když dorazila, řekla mamince, co se stalo a společně daly tatínkovi napít lektvaru. Ten se hned probudil, jako kdyby si jen na chvíli zdříml a nevěřil, že spal několik dní. Poté se vše vrátilo do starých kolejí a opět žili společně a šťastně.