Vyzkoušejte naši ilustrovanou knížku za 9 Kč!

Vybrat knížku
🔮

@holka1 a zakleté zrcadlo

Princezna @holka1 žila na zámku. Král zajistil, aby měla všeho dostatek a aby se k ní všichni chovali s úctou. Po rozlehlém zámku mohla chodit, jak se jí zachtělo a ráda v něm objevovala nová místa. 

Jednoho dne se @holka1 vydala na průzkum půdy. Nebyla to běžná půda, ale celé jedno patro s desítkami místností. Obvykle byly místnosti plné zbytečných věcí. Jednou za čas ale našla @holka1 zajímavé věci, které si poté odnášela do své komnaty. Dnes se šla podívat do místnosti na konci chodby, do které se zatím nestihla nikdy podívat. 

Když vešla, viděla, že se místnost na první pohled neliší od ostatních místností. Bylo tam šero a hodně věcí, hlavně nábytku. V rohu byl předmět zakrytý bílým plátnem. To upoutalo pozornost @holka2. Když přišla blíže a strhla plátno, uviděla, že pod ním bylo schované velké zrcadlo se zlatým rámem. Bylo krásné, ale nebyla to zajímavost, kterou by si mohla odnést. Chtěla proto zrcadlo znovu zakrýt, ale najednou se v zrcadle objevila postava ošklivé stařeny. 

„To jsi neměla dělat, jsem čarodějnice, kterou lidé kdysi uvěznili do zrcadla, ale když jsi mě odkryla, moje síla se bude postupně vracet,“ řekla ošklivá stařena a začala se děsivě smát.

@holka1 se lekla a utekla z místnosti. Věděla ale, že to není řešení a se vším se svěřila svému otci. Ten princezně řekl, že to byl on, kdo čarodějnici do zrcadla uvěznil. Věděl ale, že se může vrátit. Zajistit, aby čarodějnice navždy zmizela, může pouze člověk, který zrcadlo náhodou objeví a poté najde kouzelný klíč, který pasuje do klíčové dírky v rámu. Klíč může najít pouze osoba, která objevila zrcadlo, takže si princezna musela poradit sama. 

@holka1 se vrhla do hledání. Král jí řekl, že klíč bude poblíž zrcadla, ale nevěděl, kde přesně.  Prohledala všechny místnosti, ale klíč nikde nebyl. Věděla, že nemá moc času, protože čarodějnice bude brzy příliš silná. Když už byla zoufalá, vzpomněla si, že před několika týdny na půdě náhodou našla zvláštní klíč, který si odnesla do své sbírky.

@holka1 pro něj rychle doběhla, vrátila se k zrcadlu a zkusila klíč zasunout do klíčové dírky v rámu. Ten snadno pasoval a když @holka1 klíčem otočila, zrcadlo se i s čarodějnicí roztříštilo na tisíce kusů. Od té doby se už v království žádná čarodějnice nikdy neobjevila.