Vyzkoušejte naši ilustrovanou knížku za 9 Kč!

Vybrat knížku
🐸

@kluk1 a žába na prameni

Byly nebyly vysoké hory, které oddělovaly dvě království. Na úpatí hor se rozkládala vesnice, ve které žil chlapec jménem @kluk1. Široko daleko nebylo žádné město, takže si lidé ve vesnici museli se vším poradit sami. Chovali krávy a slepice, kolem vesnice se starali o pole s obilím a vodu brali z horského pramene, který tryskal z nitra hory a poskytoval čistou a zdravou vodu. Zejména pramen byl pro obyvatele vesnice důležitý, protože čistá voda jinak byla až v daleké studánce hluboko v lese. 

 

Jednoho dne ale pramen přestal téci. To bylo velmi zvláštní, ani staří lidé nepamatovali, že by pramen někdy utichl. Dalším problémem bylo, že zdroj pramene byl hluboko v hoře a rovněž proud pramene poblíž vesnice byl ukryt v labyrintu skal a jeskyní, takže bylo těžké se k němu dostat. @kluk1 navrhl, že se na pramen podívá. Věděl, kudy teče, protože se od mala vydával na průzkumy okolí. Dospělí to nejdříve považovali za příliš nebezpečné, ale když pramen stále netekl, uznali, že není jiná možnost.

 

@kluk1 se tedy vypravil podívat na pramen. Chvíli šel nahoru po horské cestě a poté se vydal do jeskyně, o které věděl, že vede k pramenu. Když dorazil na místo, kudy pramen vždy tekl, nenašel po něm ani památky. Šel proto nahoru proti proudu, aby se podíval, co se s pramenem stalo. V místech, kde pramen tryskal z hory, uviděl obrys něčeho velkého. Opatrně se přiblížil a uviděl, že u pramene spí obří žába, velká skoro jako on, a blokuje cestu pramene z hory do vesnice. 

 

@kluk1 se pokusil žábu probudit. Po několika marných pokusech se to podařilo a žába otevřela oči. @kluk1 žábě vysvětlil, že spí na prameni, který vesničané nutně potřebují k životu. Žába se však zatvářila odmítavě a řekla, že cestuje z dalekého rybníku a už jí došly síly, takže potřebuje několik týdnů odpočívat u pramene, než bude schopná pokračovat v cestě. @kluk1 se žábu snažil přesvědčit, věděl, že vesnice bez vody několik týdnů nevydrží. Žába se nakonec zamyslela a řekla, že existuje kouzelná žabí bylina, které se říká žabí listí. Bylina dodá žábě více síly, než kolik získá za několik týdnů odpočinku. Žába slíbila, že okamžitě odejde, pokud @kluk1 bylinu najde a přinese.

 

@kluk1 o žabím listí nikdy neslyšel. Vrátil se proto do vesnice, aby se poradil s ostatními. Místní bylinářka musela dlouho přemýšlet, ale nakonec si vzpomněla, že žabí listí by mělo růst poblíž jedné lesní studánky. Ta byla dříve plná vody, ale už řadu let je vyschlá. Přesto v okolí stále rostou vzácné byliny. @kluk1 se ke studánce vydal, ale nikde neviděl rostlinu, kterou bylinářka popisovala. Mělo se jednat o bylinu s velkými listy ve tvaru srdce. @kluk1 nakonec hledal až daleko od studánky, ale konečně bylinu našel. Utrhl všechny listy, které viděl, a vydal se zpět k žábě.

 

Když @kluk1 dorazil k pramenu, žába se na bylinu pozorně podívala, očichala ji a zatvářila se velmi spokojeně. Snědla na jedno sousto všechny přinesené listy a okamžitě vypadala mnohem odpočatěji než předtím. Poté vstala od pramene, který v tu ránu opět vytryskl. Žába @kluk3 poděkovala za bylinu, která jí dodala síly a ušetřila čas, mohutnými skoky se vydala k východu z jeskyně a za pár vteřin byla pryč. @kluk1 se vrátil do vesnice, kde byl oslavován jako hrdina, neboť vesnici zachránil před žízní a suchem.