Vyzkoušejte naši ilustrovanou knížku za 9 Kč!

Vybrat knížku
🗺

@holka1 a tajemná mapa

@holka1 si nejraději hrála tak, že na řeku pouštěla papírové lodičky a sledovala, jak odplouvají do dálky. Často běžela po břehu a snažila se loďku sledovat co nejdále. Když dnes pouštěla papírové plachetnice, všimla si, že u břehu pomaluje pluje stará láhev. To by nebylo nic divného, ale vypadalo to, že v láhvi je zátka a vzkaz, přesně jako z dobrodružných knih.

@holka1 vzala klacík a láhev vylovila. Když ji otevřela, zjistila, že na papíru není vzkaz, ale mapa. Nejdříve jí mapa nic neříkala. Poté si všimla, že je na mapce kopec, který zná, protože se nachází jen kousek od jejího domova. Cesta vyznačená na mapce vedla od kopce přes les až k dalšímu, většímu kopci, u kterého byl červený křížek.

@holka1 neváhala, tajně si z kůlny vzala lopatu a vyrazila na trasu, kterou mapka znázorňovala. K prvnímu kopci došla snadno. Poté se však v lese několikrát ztratila, protože lesní cesty neznala tak dobře jako okolí řeky. Nakonec ale došla až k druhému kopci a začala kopat v místech, kde byl na mapě zakreslen červený křížek. Jelikož byla mapka malá, nebylo jasné, kde přesně je potřeba kopat, takže @holka1 musela kopat na různých místech.

Na šestý pokus to konečně vyšlo a lopata narazila na něco tvrdého. Když @holka1 vykopala okolí, uviděla starou dřevěnou truhlu. Měla sice zámek, ale jelikož byla truhla stará a ztrouchnivělá, nebyl problém zámek vyrazit lopatou. V truhle ale nebylo zlato, peníze, šperky ani nic jiného, co @holka1 očekávala. Na dně truhly ležela pouze další mapa. @holka1 byla zklamaná, ale když se na mapu podívala, zatajila dech. Tentokrát totiž trasa vedla zpět přes les a křížek byl na zahradě u domku, ve kterém @holka1 žila se svými rodiči.

@holka1 se co nejrychleji vrátila domů a navzdory únavě začala znovu kopat, tentokrát na vlastní zahradě. Brzy vykopala další truhlu. Chvíli váhala, měla totiž strach, že v ní bude jen další mapa, ale nakonec se odhodlala a zvedla těžké dřevěné víko. Truhla byla plná předmětů. Byly v ní deníky, staré mince, provazy, vzácné kameny, dalekohled a mnoho dalších zajímavých věcí. @holka1 byla tak nadšená z prohlížení obsahu truhly, že si ani nevšimla příchodu táty.

Když tatínek uviděl rozkopanou zahradu a truhlu, vykřikl údivem. Jakmile si @holka1 tatínka všimla, hned se pustila do vypravování, co vše dnes našla, co podnikala a jak ji to zavedlo až na zahradu. Když domluvila, tatínek jí řekl, ať se posadí, že jí chce také něco říci. Poté jí vyprávěl, jak s kamarádem před mnoha a mnoha lety zakopali na zahradě všechny cennosti, které našli v okolí nebo které používali k výpravám do okolních lesů. Aby měli jistotu, že bude jejich poklad dobře chráněn, vytvořili hned dvě mapy k pokladu – jednu mapku zakopali v truhle kousek u kopce, druhou mapku dali do staré láhve, kterou zakopali u břehu. Po několika letech musela voda z řeky břeh vyhloubit a zakopaná láhev se dostala do vody. A díky šťastné náhodě ji našla @holka1 a objevila tak poklad, na který už tatínek úplně zapomněl. Celý zbytek večera si společně s maminkou prohlíželi věci z truhly a plánovali, co vše s nimi podniknou.