Vyzkoušejte naši ilustrovanou knížku za 9 Kč!

Vybrat knížku
🏔

O @kluk6 a skalních obrech

Byla nebyla malá horská vesnička, ve které žil @kluk1. Vesnička byla odlehlá, tvořena jen několika domky, které se krčily mezi skalami, ale několikrát do roka se na louce vedle vesnice konal trh, na který se sjížděli lidé z okolních vesniček. Většina lidí prodávala zvířata nebo vypěstované plodiny, ale někdy se na trhu vyskytli také potulní vypravěči, kteří natěšeným vesničanům vyprávěli pohádky, příběhy a legendy. Takové vypravěče nadšeně poslouchali dospělí i děti.

Trh, který byl pro vesnici velkou událostí, se konal také dnešního dne. @kluk1 se vzbudil brzy ráno, protože se nemohl dočkat, až uvidí rozmanité výrobky a zvířata, ale hlavně doufal, že se objeví vypravěč, který zná zajímavé příběhy. @kluk1 se po trhu potloukal celý den. Zajímavostí tam bylo dostatek, ale zdálo se, že letos vypravěči vesnici minuli. Až k večeru se na cestě objevila silueta vysokého muže. Když přišel blíže k ohni, bylo vidět, že se jedná o velmi starého muže s dlouhými vousy. @kluk1 se bál, že je muž příliš starý na to, aby vyprávěl dobrodružné příběhy, ale když se stařec usadil u ohně, v očích se mu zablýskalo a pevným hlasem začal vyprávět. 

Vypravěči vždy vyprávěli zajímavé příběhy, ale obvykle byly umístěné do hluboké minulosti a všechny si byly vzájemně podobné. Dnešní příběh byl ale zasazen do hor, které byly hned vedle vesnice a stařec vyprávěl tak živě a zaujatě, jako kdyby příběhy sám prožil. @kluk4 nejvíce zaujala pověst o skalních obrech, kteří žijí v nedaleké jeskyni a střeží tam poklady. Obři jsou silní a strašní, ale s trochu šikovnosti a opatrnosti je možné jim nějaké věci vzít. Vypravěč hovořil o mladíkovi, který od obrů získal krásný prsten.

@kluk1 byl příběhem tak zaujat, až si naplánoval, že se v noci do skal vypraví a zkusí najít zmíněnou jeskyni. Věděl, že rodiče si budou dlouho do noci povídat s lidmi z okolních vesnic a dlouho nebude tak dobrá příležitost tajně něco podniknout. Okolí dobře znal a byl zrovna úplněk, takže na cestu dostatečně viděl. Asi hodinu bloudil v horách a snažil se vzpomenout, jak vypravěč popisoval cestu k jeskyni.

Nakonec skutečně nějakou jeskyni objevil. Vypadala obyčejně, takže si nebyl jistý, jestli to je ona. Zkusil jít pár metrů do jeskyně, která poté prudce zahýbala doprava. Když @kluk1 zahnul za roh, uviděl v dálce světlo. Potichu se připlížil a uviděl, že kolem ohně sedí tři obři a odpočívají. Za nimi byly sudy s pitím a vedle sudů byla kupa zlatých náhrdelníků, pohárů a šperků. Obři byli mohutní a děsiví, ale vypadalo to, že hluboce spí. @kluk1 se tedy odvážil vydat k pokladu. Šel potichu podél stěny, ale když se dostal až k pokladu, omylem zavadil o zlatý pohár, který hlasitě spadl na zem. @kluk1 rychle skočil za velké sudy a čekal, co se bude dít.

Obři se pomalu vzbudili a začali se dohadovat, co se stalo a proč se vzbudili. Debata přerostla v hádku a obři se vzájemně překřikovali. @kluk1 chtěl chaosu využít, vzal krásný prsten a pokusil se nepozorovaně odejít tak, jak přišel. Byl už skoro z dohledu, ale poté si ho jeden obr všiml. Hádka okamžitě ustala a obři se vydali za @kluk7. @kluk1 utíkal, co mu síly stačily, ale dusot obrů dával najevo, že se obři rychle blíží a že nemá šanci dostat se včas do bezpečí.

@kluk1 vyběhl z jeskyně a viděl, že mezitím už začalo svítat. Zakopl ale o kámen, svalil se na záda a rezignovaně očekával, až se z jeskyně vyvalí obři. Ti za pár vteřin skutečně vyběhli, ale v slunečních paprscích se okamžitě proměnili v kámen. Teprve teď si @kluk1 vzpomněl na závěrečná slova vypravěče, který zmínil, že obři jsou přes den neškodní, protože je sluneční svit okamžitě mění v tvrdý kámen. @kluk1 spokojeně odcházel s ukořistěným pokladem a říkal si, že až bude starší, musí svůj příběh někdy vyprávět. A poté ho napadlo, zda také starý vypravěč náhodou nelíčil vlastní příběh z mladých let.