Vyzkoušejte naši ilustrovanou knížku za 9 Kč!

Vybrat knížku

@kluk1 a poklad v hoře

@kluk1 byl syn chudého kováře. Vedle kovářské dílny patřil do rodinného majetku už jen kůň, který kováři pomáhal vozit těžké věci. Kůň měl mírnou povahu a ochotně pomáhal s každou prací. V posledních dnech se ale změnil a začal být divoký a podrážděný. Otec proto poslal @kluk4 pro mast k babce bylinářce.

@kluk1 babku bylinářku dobře znal, často k ní chodil pro masti a léčivé odvary. Když k babce dorazil, řekl, co potřebuje a čekal, až se mast připraví. Aby se nenudil, babka bylinářka mu vyprávěla pověst o nedaleké hoře. Podle legend je hluboko v hoře ukryta tajná komnata s pokladem. Když stařena skončila příběh, mast už byla hotová. Byla to uklidňující mast, která měla koně na chvíli uspat a poté jeho povahu zmírnit. 

@kluk1 se s mastí vracel domů, ale pořád přemýšlel o legendě. Doma stále slyšel, jak tatínek potřebuje nové vybavení do své kovárny. Proto se nakonec rozhodl, že se zkusí k hoře podívat. 

Hora byla blízko, takže cesta trvala krátce. Po vchodu do nitra hory ale nebylo ani památky. @kluk1 se tedy vydal do houštin, které se táhly podél hory. Nakonec našel něco, co vypadalo jako malá jeskyně. Zkusil se do ní vydat, přestože na první pohled vypadala obyčejně, rozhodně ne tak, jak si představoval kouzelný vchod.

Když @kluk1 ušel několik kroků, všiml si, že se jeskyně postupně zvětšuje. Navíc v dálce zahlédl světlo. Přišel blíže a uviděl, že světlo vychází z místnosti plné pokladů. Zaradoval se, ale přes vchod do místnosti se najednou mihl stín. Až teď si @kluk1 všiml, že vchod do místnosti hlídá obr s kyjem. Bylo jasné, že obra nepřemůže. Poté se ale obr vzdálil. Kousek stranou měl totiž velký stůl s jídlem a pitím, ke kterému se jednou za čas chodil občerstvit. @kluk1 si vzpomněl, jaké účinky má mast od babky bylinářky. Když obr odešel zpět před vchod do komnaty, potichu se připlížil ke stolu a trochu masti nalil do obrovského korbelu s pivem. 

Když se obr vrátil ke stolu, zhluboka se napil a během chvíle tvrdě usnul. @kluk1 toho využil a rychle vběhl do místnosti. Bylo tam mnohem více věcí, než co mohl unést. Vzal, co mohl a rychle běžel domů.

Doma byli velmi překvapení, když @kluk1 místo masti přinesl zlaté poháry a šperky. Nikdo se ale nezlobil, protože díky tomu měli na dlouhá léta dostatek peněz. A nakonec se ukázalo, že zbylo dost masti i pro koně, který se poté uklidnil a opět kováři pomáhal jako dříve.

 

Zazvonil zvonec a pohádky je konec.

 

 

Zvláštní poděkování. Chceme poděkovat Andree Kadlecové za sponzorství, které umožnilo nákup této pohádky.

 

Líbí se vám a @kluk3 pohádky na Matíček.cz? Podpořte nákup nových pohádek na HitHit:

https://www.hithit.com/cs/project/9082/maticek-cz-pohadky-online-se-jmenem-vaseho-ditete