Vyzkoušejte naši ilustrovanou knížku za 9 Kč!

Vybrat knížku
🚱

@kluk1 a otrávený pramen

Mezi lesy a horami se nacházela malá vesnička. Byla daleko od velkých měst, ale lidé v ní měli vše, co potřebovali. Jídlo si pěstovali nebo lovili v lese a vodu jim poskytoval křišťálově čistý pramen, který tryskal z nitra hory. S pramenem však v posledních dnech nastaly problémy. Nejdříve byl trochu špinavý, poté začal mít zvláštní chuť i zápach a nakonec z něj začalo být lidem špatně. Z léčivé a čisté vody se tak stala voda, kterou nebylo možné ani pít. To byl pro vesnici velký problém, protože nejbližší zdroj vody tak byl malý lesní potůček, který byl hluboko v lese.

@kluk1 se rozhodl, že záhadě přijde na kloub a vesnici zachrání. Věděl totiž něco, co ostatní lidé z vesnice nevěděli. Vesničané si mysleli, že pramen tryská z hory a nedá se k němu žádnou cestou dostat blíže, ale @kluk1 v horách objevil jeskyni, kudy pramen teče. Pokud se s pramenem něco stalo, je pravděpodobné, že to bude souviset s jeskyní, která umožňuje přístup k pramenu.

@kluk1 se tedy k jeskyni vypravil. Když k ní přišel, hned si všiml zvláštního zápachu, který měla v posledních dnech také voda. Poté se z jeskyně ozvaly zvuky. @kluk1 se skrčil do křoví a pozoroval, co se bude dít. Po chvíli z jeskyně vyšel drak. Nebyl tak velký a děsivý, jak si ho @kluk1 představoval z pohádek a příběhů, ale i tak naháněl strach a byl na první pohled nebezpečný. Byl to totiž několik metrů dlouhý ještěr s tlamou plnou ostrých zubů, dlouhými drápy a tmavě žlutou kůží plnou hrbolů, ze kterých vycházel kouř.

Bylo jasné, že pramen je znečištěný kvůli tomu, že se u něj usadil drak. @kluk1 věděl, že by bylo příliš nebezpečné zkusit draka zahnat vlastními silami. Když drak opět zalezl do jeskyně, vydal se proto do vesnice pro pomoc. Lidé nejdříve na draka nevěřili, ale když @kluk1 vyprávění dokončil, vše dávalo smysl. Všichni, kdo měli odvahu, se shromáždili na návsi a vypravili se za drakem. Aby draka vystrašili a zahnali, vzali si různé nářadí nebo nádobí, kterým vydávali hluk.

Když @kluk1 a ostatní vesničané došli k jeskyni, drak překvapeně vylezl ven. Nejdříve to vypadalo, že se bude bránit. Když ale viděl odhodlání a počet vesničanů, kteří byli rozhodnutí draka vyhnat, uznal, že odpor je marný a zmizel v lesních houštinách. Po několika dnech se voda natolik očistila, že se dala opět pít. Lidé z vesnice od té doby už vodu nikdy nebrali jako samozřejmost a vážili si toho, že jim hora poskytuje tak vzácný a čistý pramen. A drak se už nikdy neukázal, viděl totiž, že vesničané jsou rozhodnutí za svůj pramen bojovat s jakýmkoli netvorem.