Vyzkoušejte naši ilustrovanou knížku za 9 Kč!

Vybrat knížku
🔥

@kluk1 a ohnivý muž

@kluk1 byl vesnický chlapec, který miloval dobrodružství a rád se toulal hlubokými lesy, které obklopovaly vesničku, ve které žil. Aby věděl, co se děje, často seděl u hostince a předstíral, že si hraje. Díky tomu mohl poslouchat rozhovory dospělých a mít o všem přehled. V posledních dnech se mluvilo stále o tom samém – v lese směrem k horám se usadil ohnivý muž, nebezpečná kouzelná bytost, která přepadává a pronásleduje pocestné. 

@kluk1 už viděl lišku, divočáka a dokonce i malého medvěda, ale kouzelnou bytost ještě nikdy neviděl. Proto se jednoho dne vypravil do míst, kde se měl ohnivý muž zjevovat. Les v těch místech vypadal obyčejně a nic nenasvědčovalo tomu, že by se tam mělo dít něco zvláštního. Když slunce začalo zapadat, @kluk1 se zklamaně vracel domů. Poté v dálce uviděl světlo, jako kdyby měl někdo v lese ohniště. Světlo se však začalo přibližovat. Netrvalo dlouho a @kluk1 rozeznal, že se k němu blíží ohnivý muž.

Teprve teď si @kluk1 uvědomil, že vlastně nemá plán, co dělat, pokud na ohnivého muže skutečně narazí. Dal se na útěk, ale když se ohlížel, viděl, že ohnivý muž se pořád přibližuje. @kluk1 se rozběhl směrem k lesnímu potoku. Když k potoku doběhl, ohnivý muž už byl jen kousek za ním. @kluk1 potok přebrodil a na druhém břehu unaveně oddechoval. Ohnivý muž stál na druhém břehu, přes vodu totiž nemohl. @kluk1 si myslel, že je zachráněný, ale najednou se ohnivý muž rozběhl pryč. Když se @kluk1 podíval směrem, kterým muž běžel, uviděl, že kousek od nich je lávka přes potok.

@kluk1 se dal znovu na útěk. Ohnivý muž totiž přeběhl lávku a opět @kluk4 pronásledoval. @kluk1 si uvědomoval, že musí rychle něco vymyslet, protože ohnivý muž byl rychlejší než on a dříve nebo později ho dožene. Pak si vzpomněl, jak před několika týdny našel starou lesní studnu, která byla zarostlá mechem a kapradím a prakticky nebyla vidět. Vydal se směrem ke studánce a doufal, že si ohnivý muž studny nevšimne. Když ke studánce doběhli, @kluk1 ji nenápadně přeskočil, aby si ohnivý muž nevšiml, že tam je překážka. V té době už byl ohnivý muž jen několik metrů za @kluk7 a @kluk1 cítil žár, který z ohnivého muže vycházel. Ohnivý muž si ale studny opravdu nevšiml, spadl do ní a s hlasitým zasyčením zmizel. Když se @kluk1 z bezpečné vzdálenosti ohlédl, viděl, že ze studánky vychází hustý dým, ale po ohnivém muži už není ani památky.

Když @kluk1 v příštích dnech poslouchal vyprávění dospělých, všichni se divili, co se stalo, že ohnivý muž tak najednou zmizel. @kluk1 ale moc dobře věděl, z jakého důvodu se už ohnivý muž v okolním lese neobjevuje.