🥼

@holka1 a neviditelný plášť

Bylo nebylo království, ve kterém žila princezna @holka1. Království bylo bohaté a mírumilovné, takže se svými rodiči žila šťastně a spokojeně. To se však před několika měsíci změnilo, protože král onemocněl záhadnou nemocí, kvůli které byl stále unavenější. Pozval na královský dvůr mnoho lékařů, ale žádný z nich nedokázal určit, o jakou nemoc se jedná. Někteří zkoušeli různé léky nebo bylinky, ale navzdory tomu byl král stále slabší a unavenější. 

Princezna @holka1 měla více volna a klidu, neboť všichni řešili královu nemoc a o @holka4 se nikdo nestaral tolik jako dříve. Volný čas @holka1 často využívala tak, že prozkoumávala rozlehlý královský zámek, na což dříve neměla čas. Teď ale mohla i na místa, která měla dříve zakázána. Ráda chodila do podzemních pater, která se rozkládala pod zámkem a sloužila jako obrovský sklad. Byly tam běžné věci jako nábytek, ale také vzácné věci po předchozích králích a královnách.

Když dnes @holka1 zkoumala jednu malou místnost plnou starého oblečení, nečekala, že by tam mohlo být něco zajímavého. V rohu místnosti ale našla bohatě zdobený plášť připomínající oblek mágů, které @holka1 znala ze starých knih. Plášť měl černou barvu, ale byl zdoben rudými a žlutými plameny, které se táhly po celém plášti. @holka3 se plášť velmi líbil a rozhodla se, že si ho vezme na sebe. Vyšla v něm do horních pater plných služebnictva, aby se pochlubila novým úlovkem, ale nikdo si jí nevšímal. @holka1 se nakonec urazila a plášť sundala. V tu chvíli se všichni kolem lekli, jako kdyby viděli ducha a tvrdili, že si jí do té doby vůbec nevšimli. @holka1 se šla raději pochlubit do jiné místnosti, kde snad budou lidé všímavější, ale lidé se chovali jako v předchozí místnosti a věnovali se jí až poté, co si sundala plášť. To se opakovalo i ve všech zbývajících místnostech. Nebylo tedy pochyb – plášť musel mít magické účinky a skrývat člověka před zrakem i sluchem ostatních lidí.

@holka4 trápilo, že je tatínek nemocný a často přemýšlela, čím by to mohlo být. Když teď měla novou zbraň, rozhodla se pečlivě prozkoumat, co se v zámku děje. Jeden člověk, králův hlavní sluha, jí byl odjakživa nesympatický a podezřelý. Zaměřila se tedy na něj. Zjistila, že když králi nese jídlo, přidává do něj kapky z podivné lahvičky plné černé tekutiny. Neměla ale tušení, co to může být za tekutinu.

Jednoho dne se sluha choval obzvlášť podezřele a opatrně, proto se @holka1 rozhodla, že ho bude sledovat celý den. Večer se sluha potichu vyplížil ze zámku a šel do sousedního lesa. @holka1 šla hned za ním, skrytá pod neviditelným pláštěm. Sluha nakonec došel až k chýši, ve které žila místní čarodějnice. Začal s ní něco šeptem probírat, ale díky kouzelnému úkrytu mohla jít @holka1 blízko k nim a vyslechnout, o čem se dohadují. Zjistila tak, že čarodějnice se chce krále zbavit, protože v sousedním království žije zlý král, který se chce zmocnit trůnu a za pomoc udělat z čarodějnice svoji hlavní rádkyni. Čarodějnice tedy připravila lektvar, který bude králi ubírat síly. Sluha mu poté jed dával do jídla, protože za to dostával odměnu.

Celá záhada teď začala dávat smysl. Doktoři si nevěděli rady, protože nešlo o nemoc, ale o magické síly, které lékař odhalit nemůže. @holka1 se rychle vydala zpátky domů a rodičům pověděla o všem, co slyšela. Král neváhal a nechal vyhnat sluhu i čarodějnici do sousedního království. Od té doby se králi postupně vracela síla a všichni opět žili šťastně a spokojeně.