Vyzkoušejte naši ilustrovanou knížku za 9 Kč!

Vybrat knížku
🦉

@holka1 a nečekaný kamarád

@holka1 žila ve vesničce, která byla z jedné strany obklopená lesem, zatímco z druhé strany se nad ni tyčily vysoké hory. Vesnice nebyla veliká, ale bylo v ní vše potřebné. Děti chodily do vesnické školy a o jídlo se starali sedláci, kteří měli své statky okolo vesnice. Do vesnické školy chodila také @holka1. Nejraději měla přírodopis, protože na tento předmět byli ve třídě, která byla plná vycpaných zvířat, koster lesní zvěře a vylisovaných rostlin. @holka1 totiž od mala trávila hodně času v lese a měla přírodu velmi ráda.

 

Dnes večer šla @holka1 do lesa sbírat maliny a ostružiny, protože maminka se chystala udělat marmeládu. Jak bylo u @holka2 zvykem, ztratila pojem o čase a teprve když se nad les začal snášet soumrak, uvědomila si, že je načase vrátit se domů. Utíkala po lesní pěšině, ale vtom jí došlo, že z lesní tmy slyší podivné zvuky. Než se stačila lépe zaposlouchat, z křoví na lesní cestu skočilo podivné stvoření. @holka1 rozpoznala, že před ní stojí hejkal – obávané lesní stvoření, které po setmění pronásleduje lidi. Hejkal se však nehýbal a @holka1 si uvědomila, že hejkal je na hejkalí poměry malý a vypadá, že se bojí více než ona. 

 

Po chvíli se @holka1 osmělila a zeptala se malého hejkala, co v lese dělá. Když hejkal uviděl, že mu nehrozí nebezpečí, rychle se rozmluvil. Vylíčil @holka3, že jeho maminka má hejkalí kašel a potřebuje zvláštní léčivou směs. Všechny potřebné bylinky už našel, ale schází mu soví pírko, bez kterého směs nebude fungovat. @holka1 hejkalovi slíbila, že mu pomůže hledat. Hejkal a @holka1 společně hledali několik hodin, avšak soví pírko se jim najít nedařilo a hejkal byl stále zoufalejší. 

 

Najednou si @holka1 uvědomila, že ve třídě, kde se vyučuje přírodopis, je vycpaná sova. @holka1 a hejkal se proto vypravili do vesnice. Byla už dlouho tma, takže lidé spali nebo byli doma, díky tomu nepozorovaně proklouzli vesnicí až ke škole. Hlavní dveře školy byly zamčené, ale když přelezli plot školní zahrady, objevili odemčený zadní vchod. @holka1 našla přírodopisnou třídu, utrhla pírko z velké sovy, která ve tmě vypadalo strašidelně a téměř živě, a vrátila se zpět k hejkalovi. Ten byl z pírka velmi šťastný, poděkoval @holka3 a rozběhl se zpátky do lesa, protože už měl všechny přísady nutné pro léčivou směs. 

 

Po několika dnech @holka1 hejkala opět potkala. Hejkal jí ještě jednou poděkoval a řekl, že jeho maminka se díky léčivé směsi uzdravila. Přinesl @holka3 také zvláštní malou flétnu, která byla darem od hejkalí rodiny. Hejkalové občas pro zábavu pronásledují pocestné, ale když @holka1 na flétničku zahraje, hejkalové jí okamžitě nechají na pokoji. @holka1 tak získala nečekaného kamaráda a flétnu, díky které se na svých lesních toulkách už nikdy nemusí obávat hejkalů.