Vyzkoušejte naši ilustrovanou knížku za 9 Kč!

Vybrat knížku
🦉

@kluk1 a nečekaný kamarád

@kluk1 žil ve vesničce, která byla z jedné strany obklopená lesem, zatímco z druhé strany se nad ni tyčily vysoké hory. Vesnice nebyla veliká, ale bylo v ní vše potřebné. Děti chodily do vesnické školy a o jídlo se starali sedláci, kteří měli své statky okolo vesnice. Do vesnické školy chodil také @kluk1. Nejraději měl přírodopis, protože na tento předmět byli ve třídě, která byla plná vycpaných zvířat, koster lesní zvěře a vylisovaných rostlin. @kluk1 totiž od mala trávil hodně času v lese a měl přírodu velmi rád.

 

Dnes večer šel @kluk1 do lesa sbírat maliny a ostružiny, protože maminka se chystala udělat marmeládu. Jak bylo u @kluk2 zvykem, ztratil pojem o čase a teprve když se nad les začal snášet soumrak, uvědomil si, že je načase vrátit se domů. Utíkal po lesní pěšině, ale vtom mu došlo, že z lesní tmy slyší podivné zvuky. Než se stačil lépe zaposlouchat, z křoví na lesní cestu skočilo podivné stvoření. @kluk1 rozpoznal, že před ním stojí hejkal – obávané lesní stvoření, které po setmění pronásleduje lidi. Hejkal se však nehýbal a @kluk1 si uvědomil, že hejkal je na hejkalí poměry malý a vypadá, že se bojí více než on. 

 

Po chvíli se @kluk1 osmělil a zeptal se malého hejkala, co v lese dělá. Když hejkal uviděl, že mu nehrozí nebezpečí, rychle se rozmluvil. Vylíčil @kluk3, že jeho maminka má hejkalí kašel a potřebuje zvláštní léčivou směs. Všechny potřebné bylinky už našel, ale schází mu soví pírko, bez kterého směs nebude fungovat. @kluk1 hejkalovi slíbil, že mu pomůže hledat. Hejkal a @kluk1 společně hledali několik hodin, avšak soví pírko se jim najít nedařilo a hejkal byl stále zoufalejší. 

 

Najednou si @kluk1 uvědomil, že ve třídě, kde se vyučuje přírodopis, je vycpaná sova. @kluk1 a hejkal se proto vypravili do vesnice. Byla už dlouho tma, takže lidé spali nebo byli doma, díky tomu nepozorovaně proklouzli vesnicí až ke škole. Hlavní dveře školy byly zamčené, ale když přelezli plot školní zahrady, objevili odemčený zadní vchod. @kluk1 našel přírodopisnou třídu, utrhl pírko z velké sovy, která ve tmě vypadala strašidelně a téměř živě, a vrátil se zpět k hejkalovi. Ten byl z pírka velmi šťastný, poděkoval @kluk3 a rozběhl se zpátky do lesa, protože už měl všechny přísady nutné pro léčivou směs. 

 

Po několika dnech @kluk1 hejkala opět potkal. Hejkal mu ještě jednou poděkoval a řekl, že jeho maminka se díky léčivé směsi uzdravila. Přinesl @kluk3 také zvláštní malou flétnu, která byla darem od hejkalí rodiny. Hejkalové občas pro zábavu pronásledují pocestné, ale když @kluk1 na flétničku zahraje, hejkalové ho okamžitě nechají na pokoji. @kluk1 tak získal nečekaného kamaráda a flétnu, díky které se na svých lesních toulkách už nikdy nemusí obávat hejkalů.