Vyzkoušejte naši ilustrovanou knížku za 9 Kč!

Vybrat knížku
💧

@holka1 a lesní studánka

@holka1 byla dcera dřevorubce a bylinářky. Žili spokojeně v chaloupce obklopené hustými lesy, do kterých oba rodiče chodili pracovat. Tatínek kácel stromy, zatímco maminka hledala léčivé byliny. @holka1 rodičům ráda pomáhala a díky tomu okolní lesy dokonale znala. Často chodila sbírat maliny, ostružiny, jahody nebo léčivé rostliny, které jí ukazovala maminka. 

Dnes se @holka1 vydala na palouk daleko od domova, kde rostly největší a nejsladší lesní jahody. Nasbírala jich plný džbán a vydala se domů, aby se vrátila ještě za světla. Cesta byla dlouhá, proto si odpočinula u lesní studánky. 

Usnula a měla zvláštní sen. Probudila se u studánky a naproti ní seděla zelená žába. K překvapení @holka2 začala mluvit. Žába kvákavým hlasem řekla, že @holka1 je v nebezpečí. Ve studánce totiž žije zlá víla, která na první pohled vypadá jako hodná, ale ve skutečnosti chce lidi unést do svého království pod studánkou. Zítra se pokusí očarovat @holka4 kouzlem, kvůli kterému zapomene na své rodiče a odejde s vílou do království pod studánkou. Kouzlo víly se může zlomit jen v případě, že si @holka1 na rodiče vzpomene a od víly uteče. Poté sen skončil a @holka1 se probudila, tentokrát doopravdy.

@holka1 snu příliš nevěřila, ale bála se, že by na tatínka a maminku mohla zapomenout. Jako ochranu si příští den vzala sošku lišky, kterou jí tatínek vyřezal z dubového dřeva, a váček s ochrannými bylinkami, který připravila maminka. 

Když šla příští den kolem studánky, pevně v ruce sevřela sošku i váček s bylinkami. Ze studánky najednou začala vycházet hustá bílá mlha, která se rozlila do širokého okolí. Nebylo nic vidět, jen obrysy stromů. Mezi nimi se objevila zářící postava, která se k @holka3 pomalu blížila. Byla to krásná žena s bílými vlasy a modrýma očima. Pohladila @holka4 po vlasech a řekla jí, ať s ní odejde do studánky. @holka1 ochotně šla, dokázala vnímat jen sladký hlas krásné víly. 

Poté si uvědomila, že v ruce něco pevně svírá a že cítí povědomou vůni. Podívala se dolů a uviděla sošku lišky a bylinky od maminky. Hned si vzpomněla na rodiče a na sen o mluvící žábě, odvrátila se od víly a rychle utíkala domů. Slyšela, jak na ni víla volá, ale ani se neohlédla.

Když @holka1 dorazila domů, byla ráda, že se vrací k mamince a tatínkovi, místo aby byla zakletá v království pod studánkou. Od té doby spolu všichni žili šťastně a spokojeně.