🧝🏻‍♀️

@holka1 a lesní bludička

@holka1 žila s rodiči v kraji, který byl plný hustých lesů a nebezpečných bažin. Cesty byly nebezpečné, ale @holka1 byla už dost stará na to, aby mohla sama navštěvovat babičku v sousední vesnici. K babičce vedla lesní pěšina obklopená močály a bažinami, takže hlavně v noci, kdy nebylo vidět na krok, byla cesta značně nebezpečná a hrozilo, že člověk ztratí směr a zabloudí do zrádných bažin. 

@holka1 proto vyrazila na cestu brzy ráno, aby se nemusela vracet za tmy. Asi v půli cesty uviděla u pěšiny sedět mladou dívku. Vypadala, že jen odpočívá, ale když kolem ní @holka1 procházela, dívka ji požádala o trochu jídla a pití, protože jde už velmi dlouho. @holka1 nesla jídlo pro babičku a měla s sebou i vodu, takže se s dívkou podělila. Když dívka dojedla, vstala a zmizela do lesa, aniž by se rozloučila. @holka1 byla překvapená, ale neměla čas se dívkou zabývat, musela rychle vyrazit k babičce, aby návštěvu stihla včas. 

Návštěva u babičky byla jako vždy příjemná a veselá. Babička hodně vzpomínala a mluvily spolu tak dlouho, až ztratily pojem o čase. Když se @holka1 podívala z okna, viděla, že slunce už pomalu zapadá za hradbu stromů, což znamenalo, že brzy nastane večer. Rychle se s babičkou rozloučila a utíkala domů, aby nemusela jít nebezpečným lesem za tmy. Nebyla ale dost rychlá a když byla uprostřed lesa, slunce už dávno zapadlo a vystřídal ho měsíc, který jen slabě svítil na cestu. 

@holka1 se snažila držet cesty, ale ve tmě nebyla cesta vidět. Po chvíli si @holka1 všimla, že země začíná měknout. To znamenalo, že sešla z cesty a míří do bažin, které už v noci zahubily nejednoho pocestného. @holka1 začala zmatkovat a zoufale hledala cestu pryč z bažin, ale propadala se stále hlouběji a košaté stromy vystřídaly strašidelné kostry stromů, které rostou v močálech. 

@holka1 už netušila, kudy se vydat, ale najednou uviděla modré světlo, které se vznášelo několik metrů od ní. Zkusila se k němu vydat, ale světlo se začalo vzdalovat. @holka1 už neměla co ztratit, tak šla za světlem. Jak šla, půda byla postupně stále pevnější a ošklivé stromy se změnily zpět na krásné a vysoké stromy, které rostly kolem cesty. Pak se světlo zastavilo. @holka1 došla až k němu a všimla si, že už stojí zpět na lesní cestě a v dálce vidí světla z vesnice, což znamenalo, že je už jen pár kroků od domova. Modré světlo se zatočilo a proměnilo se v dívku, kterou @holka1 potkala přes den.

Dívka @holka3 prozradila, že není obyčejný člověk, je totiž bludička, která žije v bažinách a v noci hodným lidem ukazuje, jak se bezpečně dostat domů. Protože ji @holka1 přes den nakrmila, neváhala ani chvíli; jakmile si @holka2 všimla, hned jí šla na pomoc a navedla ji zpět na cestu. @holka1 poděkovala, věděla, že jí bludička zachránila život. 

@holka1 od té doby dávala dobrý pozor, aby se vracela za denního světla a neriskovala znovu život v nebezpečné bažině. Přesto bludičku potkávala, protože se z nich staly dobré kamarádky a často si spolu povídaly, když šla @holka1 k babičce.