Vyzkoušejte naši ilustrovanou knížku za 9 Kč!

Vybrat knížku
🦌

@kluk1 a kouzelný jelen

V malebném městečku žil @kluk1 se svými rodiči a kocourem. @kluk4 městský život příliš nebavil, a tak se spolu s kocourem často vydávali do nedalekých lesů, aby tam trávili svůj volný čas. Zatímco kocour šplhal po stromech a honil veverky, @kluk1 sbíral lesní ovoce, pozoroval zvířata nebo stavěl domečky z klacíků. Přestože si spolu nemohli povídat, hodně si s kocourem rozuměli a měli se rádi.

Jednoho dne se jako obvykle společně vydali do lesa. Nejprve se věnovali tradičním činnostem, ale pak ke @kluk3 najednou přiběhl kocour a tvářil se vyděšeně. Kocour @kluk3 naznačil, aby šel za ním, a rozběhl se hlouběji do lesa. Když kocour konečně zastavil, @kluk1 uviděl jelena. V první chvíli byl šťastný, protože, ačkoliv už viděl spoustu lesních zvířat, spatřit jelena se mu dosud nepodařilo. Když se však k němu vydal, aby si jej prohlédl zblízka, všiml si, že má jelen parohy zamotané do větví stromu. Jelen se nemohl pohnout a @kluk3 přišlo, že je hodně vyplašený. Rozhodl se tedy, že mu pomůže. Vylezl na strom, aby na jelenovy parohy dosáhl, a opatrně je rozmotal z větví. Jakmile svou práci dokončil, jelen neváhal ani chvíli a utekl do bezpečí. @kluk3 bylo líto, že si jelena nemohl prohlížet déle, ale byl rád, že mu pomohl.

Tu noc se @kluk3 zdál zajímavý sen. Znovu se ocitl v lese a potkal stejného jelena, jako ve dne. @kluk1 byl velmi překvapený, když na něj jelen promluvil. „Děkuji ti, @kluk5, že jsi mě zachránil. Vidím, že ti na zvířatech záleží, a tak bych ti chtěl jako poděkování dát schopnost mluvit zvířecí řečí. Věřím, že toho dokážeš dobře využít.“ Než @kluk1 stihl zareagovat, jelen utekl.

Když se @kluk1 probudil, řekl si, že to byl jen sen, protože člověk se zvířaty přece mluvit nedokáže. Avšak sotva vylezl z postele, zjistil, že se jeho sen vyplnil! Jako vždy se zeptal kocoura, jestli půjdou do lesa, a přestože od něj nikdy nečekal odpověď, tentokrát ji dostal. Kocour vyskočil z pelíšku, protáhl se a řekl: „Jasně, @kluk5, už se moc těším!“ Bylo to k nevíře! Opravdu rozuměl zvířecí řeči!

Od té doby si @kluk1 a kocour vždy cestou do lesa povídali. @kluk1 svou novou schopnost využíval také k tomu, aby ztraceným mláďatům pomáhal najít cestu domů nebo dával veverkám tipy, kde roste hodně oříšků. Jak říkal jelen ze snu – své schopnosti dokázal dobře využít.