Vyzkoušejte naši ilustrovanou knížku za 9 Kč!

Vybrat knížku
🦌

@holka1 a kouzelný jelen

V malebném městečku žila @holka1 se svými rodiči a kocourem. @holka4 městský život příliš nebavil, a tak se spolu s kocourem často vydávali do nedalekých lesů, aby tam trávili svůj volný čas. Zatímco kocour šplhal po stromech a honil veverky, @holka1 sbírala lesní ovoce, pozorovala zvířata nebo stavěla domečky z klacíků. Přestože si spolu nemohli povídat, hodně si s kocourem rozuměli a měli se rádi.

Jednoho dne se jako obvykle společně vydali do lesa. Nejprve se věnovali tradičním činnostem, ale pak k @holka3 najednou přiběhl kocour a tvářil se vyděšeně. Kocour @holka3 naznačil, aby šla za ním, a rozběhl se hlouběji do lesa. Když kocour konečně zastavil, @holka1 uviděla jelena. V první chvíli byla šťastná, protože, ačkoliv už viděla spoustu lesních zvířat, spatřit jelena se jí dosud nepodařilo. Když se však k němu vydala, aby si jej prohlédla zblízka, všimla si, že má jelen parohy zamotané do větví stromu. Jelen se nemohl pohnout a @holka3 přišlo, že je hodně vyplašený. Rozhodla se tedy, že mu pomůže. Vylezla na strom, aby na jelenovy parohy dosáhla, a opatrně je rozmotala z větví. Jakmile svou práci dokončila, jelen neváhal ani chvíli a utekl do bezpečí. @holka3 bylo líto, že si jelena nemohla prohlížet déle, ale byla rád, že mu pomohla.

Tu noc se @holka3 zdál zajímavý sen. Znovu se ocitla v lese a potkala stejného jelena, jako ve dne. @holka1 byla velmi překvapená, když na ní jelen promluvil. „Děkuji ti, @holka5, že jsi mě zachránila. Vidím, že ti na zvířatech záleží, a tak bych ti chtěl jako poděkování dát schopnost mluvit zvířecí řečí. Věřím, že toho dokážeš dobře využít.“ Než @holka1 stihla zareagovat, jelen utekl.

Když se @holka1 probudila, řekla si, že to byl jen sen, protože člověk se zvířaty přece mluvit nedokáže. Avšak sotva vylezla z postele, zjistila, že se její sen vyplnil! Jako vždy se zeptala kocoura, jestli půjdou do lesa, a přestože od něj nikdy nečekala odpověď, tentokrát ji dostal. Kocour vyskočil z pelíšku, protáhl se a řekl: „Jasně, @holka5, už se moc těším!“ Bylo to k nevíře! Opravdu rozuměl zvířecí řeči!

Od té doby si @holka1 a kocour vždy cestou do lesa povídali. @holka1 svou novou schopnost využívala také k tomu, aby ztraceným mláďatům pomáhala najít cestu domů nebo dávala veverkám tipy, kde roste hodně oříšků. Jak říkal jelen ze snu – své schopnosti dokázala dobře využít.