🥾

@kluk1 a kouzelné boty

Byla nebyla vesnička, ve které žil @kluk1. Vesnice byla malebná. Zdobené chaloupky byly rozeseté po mírném návrší a uprostřed vsi byl rybníček obklopený košatými vrbami. Okolo byla úrodná pole a statky se zvířaty. @kluk1 měl kraj rád, měl však rovněž dobrodružného ducha. Chtěl objevovat daleké krajiny a exotická království. Tento sen se jevil nesplnitelně. @kluk1 mohl jít celý den, ale nenarazil na nic jiného než na pole, lesíky a ohrady s krávami. A to vše dobře znal. 

 

Dnes šel na pole donést tatínkovi oběd. Bylo zrovna před sklizní, takže tatínek oběd rychle snědl a musel zase pracovat. @kluk1 si ani nestihl sníst vlastní část oběda, proto si naplánoval, že se půjde projít k rybníčku a tam sní svoji porci. Cestou potkal podivného staříka, který seděl opřený o strom, měl vysoký klobouk a velkou dřevěnou hůl. Nejzvláštnější bylo, že ačkoli měl prosté oblečení, jeho boty byly celé nablýskané, zářivě modré a ozdobené zlatými hvězdami. Stařík @kluk4 pozdravil a požádal ho o trochu jídla, protože ušel kus cesty a měl velký hlad. @kluk1 si k staříkovi sedl, podělil se s ním o vlastní oběd a během povídání se mu svěřil se snem prozkoumat daleké krajiny. 

 

Stařík porci snědl a sundal si boty. Prozradil @kluk3, že to nejsou obyčejné boty, ale kouzelné boty, díky kterým člověk ujde na jeden krok stejnou vzdálenost, jakou by jinak šel celý den. Za to, že se s ním @kluk1 podělil, mu boty na zbytek dne půjčí. @kluk1 si boty nasadil a bál se, že mu budou velké, ale boty se okamžitě zmenšily na ideální velikost. Poděkoval staříkovi, slíbil, že se včas vrátí a okamžitě se vydal do lákavých dálek. 

 

Boty byly vskutku kouzelné a @kluk1 jen viděl, jak během okamžiku prošel známá pole. Poté už bylo vše nové a postupně viděl mnoho krás. Opevněné hrady s nespočtem věží a věžiček, které se tyčily na kopcích a vévodily krajině. Města s mnoha katedrálami a zámky. Hory, které prorážely mraky a skály se zasněženými vrcholky. Pouště a písek, kam až dohlédl. Objevil také moře a přístavní města, kde kotvily desítky lodí. Každá oblast skrývala něco, co neznal. Zahlédl rovněž mnoho tvorů, kteří v jeho kraji nežili. V pralesích se plížili tygři, v pouštích chrastil chřestýš a kroužil sup, v zasněžených krajinách bloudil lední medvěd a v moři skákali delfíni. 

 

Čas @kluk3 běžel tak rychle, jako ještě nikdy. Slunce klesalo k západu a ukazovalo, že je načase vrátit se zpět a vrátit kouzelné boty staříkovi. @kluk1 se obrátil a během pár kroků byl doma. Stařík byl pořád opřený o strom a vesele se usmál, když viděl, že se @kluk1 vrací. Poděkoval mu, že boty vrátil dle domluvy a zeptal se ho, co vše viděl. @kluk1 nadšeně líčil všechny zajímavosti, které viděl. Během vyprávění postupně zjistil, že není vůbec zklamaný z návratu domů. Uvědomil si totiž, že přestože je svět úžasný, také jeho kraj je krásný a plný zajímavých a nádherných věcí, pokud se na ně dívá jako na něco nového. Od té doby @kluk1 rád vzpomínal na dobrodružnou cestu, ale zároveň byl rád, že žije v malebném kraji plném vesniček, polí, statků, lesů a potoků.