Vyzkoušejte naši ilustrovanou knížku za 9 Kč!

Vybrat knížku
🥿

@holka1 a kouzelné boty

Byla nebyla vesnička, ve které žila @holka1. Vesnice byla malebná. Zdobené chaloupky byly rozeseté po mírném návrší a uprostřed vsi byl rybníček obklopený košatými vrbami. Okolo byla úrodná pole a statky se zvířaty. @holka1 měla kraj ráda, měla však rovněž dobrodružného ducha. Chtěla objevovat daleké krajiny a exotická království. Tento sen se jevil nesplnitelně. @holka1 mohla jít celý den, ale nenarazila na nic jiného než na pole, lesíky a ohrady s krávami. A to vše dobře znala.

 

Dnes šla na pole donést tatínkovi oběd. Bylo zrovna před sklizní, takže tatínek oběd rychle snědl a musel zase pracovat. @holka1 si ani nestihla sníst vlastní část oběda, proto si naplánovala, že se půjde projít k rybníčku a tam sní svoji porci. Cestou potkala podivného staříka, který seděl opřený o strom, měl vysoký klobouk a velkou dřevěnou hůl. Nejzvláštnější bylo, že ačkoli měl prosté oblečení, jeho boty byly celé nablýskané, zářivě modré a ozdobené zlatými hvězdami. Stařík @holka4 pozdravil a požádal ji o trochu jídla, protože ušel kus cesty a měl velký hlad. @holka1 si k staříkovi sedla, podělila se s ním o vlastní oběd a během povídání se mu svěřila se snem prozkoumat daleké krajiny. 

 

Stařík porci snědl a sundal si boty. Prozradil @holka3, že to nejsou obyčejné boty, ale kouzelné boty, díky kterým člověk ujde na jeden krok stejnou vzdálenost, jakou by jinak šel celý den. Za to, že se s ním @holka1 podělila, ji boty na zbytek dne půjčí. @holka1 si boty nasadila a bála se, že ji budou velké, ale boty se okamžitě zmenšily na ideální velikost. Poděkovala staříkovi, slíbila, že se včas vrátí a okamžitě se vydala do lákavých dálek.

 

Boty byly vskutku kouzelné a @holka1 jen viděla, jak během okamžiku prošla známá pole. Poté už bylo vše nové a postupně viděla mnoho krás. Opevněné hrady s nespočtem věží a věžiček, které se tyčily na kopcích a vévodily krajině. Města s mnoha katedrálami a zámky. Hory, které prorážely mraky a skály se zasněženými vrcholky. Pouště a písek, kam až dohlédla. Objevila také moře a přístavní města, kde kotvily desítky lodí. Každá oblast skrývala něco, co neznala. Zahlédla rovněž mnoho tvorů, kteří v její kraji nežili. V pralesích se plížili tygři, v pouštích chrastil chřestýš a kroužil sup, v zasněžených krajinách bloudil lední medvěd a v moři skákali delfíni. 

 

Čas @holka3 běžel tak rychle, jako ještě nikdy. Slunce klesalo k západu a ukazovalo, že je načase vrátit se zpět a vrátit kouzelné boty staříkovi. @holka1 se obrátila a během pár kroků byla doma. Stařík byl pořád opřený o strom a vesele se usmál, když viděl, že se @holka1 vrací. Poděkoval ji, že boty vrátila dle domluvy a zeptal se ji, co vše viděla. @holka1 nadšeně líčila všechny zajímavosti, které viděla. Během vyprávění postupně zjistila, že není vůbec zklamaná z návratu domů. Uvědomila si totiž, že přestože je svět úžasný, také její kraj je krásný a plný zajímavých a nádherných věcí, pokud se na ně dívá jako na něco nového. Od té doby @holka1 ráda vzpomínala na dobrodružnou cestu, ale zároveň byla rád, že žije v malebném kraji plném vesniček, polí, statků, lesů a potoků.