Vyzkoušejte naši ilustrovanou knížku za 9 Kč!

Vybrat knížku
🦡

@holka1 a kouzelná nora

Bylo nebylo nádherné království plné kopců a úrodných polí. V království byla malá vesnice obklopená zelenými kopci, ve které žila @holka1. Ze všeho nejraději se toulala po okolí, protože krajina zde byla opravdu krásná. Kopce porostlé zelenou trávou se střídaly s potůčky a osamocenými stromy. Nehrozilo nebezpečí jako v krajinách, kde jsou husté lesy plné vlků nebo vysoké a nebezpečné hory, takže rodiče dovolovali @holka3 dlouhé procházky. 

 

Dnes se @holka1 vydala jinou cestou, než kudy chodila obvykle. Většinou chodila na sever, kde bylo hned za vesnicí hodně kopců a potoků, ale dnes se vydala na jih. Byla to sice delší cesta, ale rostlo tam více stromů. V krajině tvořené travnatými kopci jsou stromy mnohem vzácnější a zajímavější, netvoří lesy a háje, ale rostou samostatně a volně se rozhlíží po krajině. 

 

@holka1 stromy vždy obdivovala a ráda po nich lezla. Na dnešní procházce zatím narážela jen na malé stromky, po kterých by bylo nebezpečné lézt, ale po nějaké době uviděla vysoký strom s bohatou korunou, který rostl pod velkým kopcem. Když k němu dorazila, viděla, že je mnohem vyšší než ostatní stromy. @holka1 na něj chtěla zkusit vylézt, ale všimla si, že jeho tlusté a spletité kořeny ukrývají něco, co vypadalo jako vchod nebo nora. 

 

@holka1 chvíli váhala, ale nakonec u ní jako obvykle zvítězila zvědavost a zkusila noru prozkoumat. Nora byla nízká, takže musela lézt po čtyřech. Poté @holka4 napadlo, že by v noře mohlo žít nebezpečné zvíře, třeba jezevec nebo liška. Už se chtěla raději vrátit zpět, když vtom zahlédla na konci nory světlo. Vydala se k němu, ale když byla pár kroků od světla, nora se s @holka7 propadla. 

 

@holka1 padala a křičela, ale brzy dopadla na zem a necítila žádné zranění. Měla jen trochu naražené koleno, ale bolest ji okamžitě přešla, když se rozhlédla po okolí. Zdejší krajina se lišila od všeho, co kdy @holka1 viděla. Byly zde také kopce, ale tráva byla vysoká a barevná, obvykle fialová nebo bílá. Bylo zde také mnohem více stromů, které byly barevné stejně jako tráva a vedle listů na nich rostlo velké kulaté ovoce. Nejpodivnější však byli obyvatelé záhadné krajiny. Viděla kolem sebe různé bytosti, některé připomínaly skřítky a víly, jiné spíše obry nebo velká mluvící zvířata. 

 

Než se @holka1 stačila rozkoukat, přišel k ní vysoký fialový los, jehož paroží zářilo bílou barvou. Když na ni los promluvil, @holka1 se lekla, ale losův hlas byl příjemný a milý, takže se brzy uklidnila. Kouzelný los vysvětlil, že se nachází ve zvláštním kouzelném království, které je s běžným světem na několika místech propojené, ale vchod mohou najít jen někteří lidé. Los @holka3 dovolil, aby na něj vylezla a vzal ji na projížďku po okolí. Ani po několika hodinách se @holka1 nepřestávala divit. Na každém kroku byly zajímavé a podivné věci. Zpívající houby, nádherná jezírka s vílami nebo ohromné stromy, které se najednou zvedly i s kořeny a vydaly se pryč. Neustále potkávali nové obyvatele kouzelné říše, kteří je přátelsky zdravili a zvědavě se dívali na @holka4. Dlouho s nimi šel kentaur, napůl kůň a napůl člověk, který byl kamarádem fialového losa. 

 

@holka3 se v pohádkovém království velmi líbilo, ale přesto si časem vzpomněla, že už musí být dlouho mimo domov a je potřeba se vrátit. Vtom se vyděsila. Z nory spadla z výšky, do které sama nevyskočí a ani los nebyl dostatečně vysoký, aby ji vysadil. Bála se, že se nebude moci vrátit. Když o těchto obavách řekla losovi, okamžitě ji uklidnil. Poblíž vstupu do království žije hodný obr, který lidi vždy bezpečně vysadí zpět nahoru. Když dorazili na místo, kudy se @holka1 dostala dovnitř, obr tam už stál a čekal na ně. @holka1 se rozloučila s losem, slíbili si, že se @holka1 brzy vrátí a zopakují si projížďku po kouzelné krajině. Poté obr @holka4 jemně uchopil a vysadil nahoru zpět do nory.

 

Když se @holka1 vyhrabala z nory zpět do běžného světa, ulevilo se jí, protože byl stále den. Čas v pohádkové říši musel být stejně kouzelný a podivný jako vše ostatní, protože ubíhal pomaleji. @holka1 si dobře zapamatovala cestu k vysokému stromu s kouzelnou norou. Od té doby se k němu často vydávala a s fialovým losem si vytvořila pevné přátelství.