Vyzkoušejte naši ilustrovanou knížku za 9 Kč!

Vybrat knížku
💍

@kluk1 a kouzelný prsten

Byla nebyla malá vesnička. Lidé v ní žili prostě, ale šťastně a spokojeně. Neměli toho mnoho a práce bylo všude dost, ale vždy si v nouzi ochotně pomohli. Ve vesnici žil také @kluk1, který si rád chodil hrát k lesu za vesnici.

U lesa se toulal také dnes. Byl horký letní den, proto se rozhodl jít si odpočinout k pařezu. Když k němu přišel, všiml si, že se na něm něco leskne. Byl to malý prstýnek se žlutým drahokamem. @kluk1 si prsten vzal a ze zvědavosti si ho nasadil na prst. Poté si sedl, opřel se o pařez a pomyslel, jak dobré by bylo, kdyby s sebou měl vodu. V tom okamžiku se před ním objevil džbán s vodou.

@kluk1 si uvědomil, že našel kouzelný prsten a rozběhl se pochlubit mamince a tatínkovi. Rodiče si nejdříve mysleli, že si @kluk1 dělá srandu. Když ale prstýnek vyzkoušeli, viděli, že opravdu funguje, protože se před nimi objevil stůl plný jídla, přesně jak si přáli. Všichni lidé z vesnice se sešli, aby se rozhodli, co s prstenem dělat. Nakonec se shodli, že prsten bude mít každý den jedna rodina a příští den ho předá sousedům, aby se spravedlivě využil.

Po několika dnech se však ukázalo, že prsten přináší více škody než užitku. Lidé se totiž neustále předháněli v přáních. Když si jeden člověk přičaroval koně, soused si přičaroval dva. Dříve přátelští lidé se začali hádat a ve vesnici vypukl chaos.

@kluk1 litoval, že prsten raději nezahodil. Dostal ale nápad. Přiběhl mezi lidi a zakřičel, že u lesa na pařezu viděl ještě větší prsten, který má určitě větší moc. Lidé se rychle rozběhli směrem, kterým ukázal. @kluk1 poté sebral kouzelný prsten, který lidé nechali ležet na stole. Nasadil si ho na prst a přál si, aby vyčarované věci zmizely, aby lidé na kouzelný prsten zapomněli a aby se vrátili ke svým běžným životům.

Zmatení lidé se vrátili do vesnice a nemohli si vzpomenout, proč se vydali k lesu ani co dělali poslední dny. @kluk1 byl rád, že mu plán vyšel a kouzelný prsten hodil do jezera, aby už nikdy nevyvolal spory mezi lidmi, kteří spolu dobře vycházeli.