Vyzkoušejte naši ilustrovanou knížku za 9 Kč!

Vybrat knížku
🐙

@holka1 a jezinky

V kraji plném hlubokých lesů byly roztroušené osamocené vesničky. V jedné z nich žila @holka1. Od dětství byla zvyklá dávat pozor, protože lesy byly divoké a nebezpečné. Žili v nich vlci i medvědi a o lesích daleko od vesnic se povídalo mnoho strašidelných příběhů a pověstí. V posledních dnech se začalo povídat, že se do okolních lesů přesunuly jezinky. Pověstí bylo mnoho a zdaleka ne všechny byly pravdivé, přesto byli lidé opatrní. Jezinky byly totiž nebezpečné divoženky, které byly známé kradením dětí. 

 

@holka1 proto chodila do lesa co nejméně. Někdy se ale nedalo nic dělat, třeba když bylo potřeba dojít pro vodu do lesní studánky. Zatím se však nikdy nic nestalo, takže když se pro vodu vydala dnes, neměla ani příliš strach. Přesto byla ostražitá a cestou lesem se lekala každého zvuku. Nic ale nenasvědčovalo tomu, že by v okolí bylo něco hrozivějšího než ježci a zajíci. Když @holka1 nabrala do džbánu vodu, chtěla se zvednout od pramene a vydat se co nejrychleji domů. V tu chvíli jí ale zezadu chytilo několik rukou a @holka1 mohla jen sledovat, jak jí jezinky odnáší pryč od studánky.

 

Jezinky odnesly @holka4 do jeskyně daleko od vesnice. Tam jí přivázaly ke kůlu, usadily se okolo ohně a začaly opékat maso. Teprve teď si je mohla v klidu prohlédnout. Byly to strašidelné zablácené ženy s dlouhými vlasy, oblečené jen v kožešinách z lesní zvěře. Chovaly se jinak než lidé, mnohem divočeji a hlasitěji. @holka1 se zaposlouchala do rozhovorů jezinek a s hrůzou zjistila, že mluví o ní. Dohadovaly se totiž, co s ní udělají. Nakonec se jezinky dohodly, že si jí nechají v jeskyni, kde jim bude sloužit a uklízet. A až se přesunou do nové oblasti, půjde s nimi. 

 

@holka1 s jezinkami rozhodně zůstat nechtěla a začal usilovně přemýšlet, jak se osvobodit. Nakonec vymyslela riskantní plán. Počítala s tím, že její věrný vlčák Hafík se jí vydá hledat a díky skvělému čichu jí nakonec najde. Začala jezinkám vyprávět, že se v kraji vyskytuje vlkodlak, který má k jídlu nejraději jezinky. Jezinky se tomu nejdříve jen smály, ale když se začalo stmívat a @holka1 pokračovala ve strašidelném vyprávění, jezinky se dívaly ven se stále větším strachem. 

 

Najednou se poblíž ozvalo vrčení a čenichání a na stěně jeskyně se objevil stín velikého vlkodlaka. To už jezinky nevydržely, s křikem vyběhly z jeskyně a utíkaly co nejdále pryč. Když jejich křik zmizel v dáli, vběhl do jeskyně Hafík, pomohl @holka3 s osvobozením a společně se vydali domů. @holka1 se tak dokázala vysvobodit ze zajetí jezinek a navíc je vyhnala daleko od vesnice, takže už nikomu nehrozilo nebezpečí.