Vyzkoušejte naši ilustrovanou knížku za 9 Kč!

Vybrat knížku
🎶

@holka1 a čarovná flétna

@holka1 byla vesnická dívka, která skočila po každé příležitosti, která nabízela dobrodružství. Není proto divu, že většinu času trávila prozkoumáváním lesů nebo šplháním po ostrých skalách, které se tyčily nad vesnicí.

Když jednoho letního dne lezla po skalách, uslyšela zvláštní a tajemný zvuk. Nejdříve zněl slabě, jako kdyby byl jen v její hlavě, ale postupně sílil. Zdálo se, že vychází z lesa. @holka1 opatrně slezla dolů a vydala se směrem, odkud zvuk vycházel. Zvuk však náhle ustal. @holka1 se zarazila, ale pak se rozhodla pokračovat a prozkoumat les. V lese nikde neviděla známky po někom, kdo by mohl hrát na hudební nástroj. Začala si myslet, že se jí jen něco zdálo, ale poté si všimla flétny, která ležela u lesního potůčku. Byla malá, menší než běžné flétny. Lišila se také tím, že nebyla dřevěná, ale byla vyrobená ze zvláštního bílého materiálu. Bylo jisté, že široko daleko nikdo není, proto si @holka1 flétnu vzala domů.

Hrálo se na ni snadno, téměř se zdálo, že flétna hraje sama od sebe. Radost @holka3 kazilo, že nemohla chodit na svá dobrodružství, protože poslední dny neustále pršelo. Hra na flétnu ji po několika dnech přestala bavit, proto flétnu schovala pod postel a věnovala se starým hračkám. Od té doby mraky vystřídalo slunce a @holka1 opět trávila většinu času v přírodě.

Po čase se @holka3 začalo stýskat po zvláštním zvuku flétny. Když flétnu vytáhla a začala hrát, obloha se zatáhla a spustil se déšť. Ještě před pár minutami přitom byla @holka1 venku a viděla, že obloha je bez jediného mráčku. @holka1 dostala nápad, který v následujících dnech ověřovala. Nakonec si byla jistá, že zvuk flétny přivolává déšť. Pokud hrála, vždy celý den pršelo, ale když flétnu nechala pod postelí, byl horký a slunečný den.

@holka3 nejdříve bylo líto, že na flétnu nemůže hrát. Kvůli neustálému dešti nemohla chodit ven a také okolní potoky se začaly nebezpečně rozvodňovat a zaplavovat pole i domy. Když po čase přišlo sucho a vesničané se naopak modlili za déšť, @holka1 si uvědomila, že flétnu může využívat chytře a hrát na ni v časech, kdy je déšť potřeba. Od té doby byla vesnice známá široko daleko jako místo, kde se nejlépe daří pěstovat rostliny, protože ačkoli je v okolních krajích sucho a nic neroste, ve vesnici, kde @holka1 bydlela, vždy jako zázrakem zaprší. A @holka1 věděla, kdo za tím zázrakem stojí.