Vyzkoušejte naši ilustrovanou knížku za 9 Kč!

Vybrat knížku
👳🏼‍♀️

@kluk1 a bílá paní

@kluk1 žil ve vesnici, nad kterou se tyčil nádherný, ale opuštěný zámek. Už mnoho let na něm nikdo nežil, protože obyvatele zámku pokaždé vyděsila a vyhnala bílá paní. Jakmile začala noc, chodila po zámeckých chodbách i hradbách a k smrti vystrašila každého, kdo na ni narazil. Kvůli strachu z bílé paní na zámek nechodil ani nikdo z vesnice. @kluk1 se však rozhodl, že chce na vlastní oči vidět, co se na zámku v noci děje.

 

Jedné noci se tak @kluk1 vypravil na zámek, vyzbrojen pouze baterkou a mapkou zámku, aby se neztratil ve spletitých chodbách. Nejdříve prošel hradby, ale tam se nic zvláštního nedělo. Nějakou dobu bezvýsledně bloudil zámeckými chodbami a začínal věřit, že bílá paní je pouze výmysl. Vtom se před ním bílá paní zjevila, bez jakéhokoli zvuku či varování.

 

@kluk1 se chtěl dát okamžitě na útěk. Poté se ale všiml, že bílá paní vypadá spíše smutně než strašidelně. Zarazil se a po chvilce váhání se jí zeptal, proč se tváří smutně. Bílou paní otázka očividně překvapila. Prozradila @kluk3, že je prvním člověkem, který s ní promluvil. Chvíli přemýšlela nad odpovědí a pak řekla, že je k zámku připoutaná kouzlem. Před mnoha a mnoha lety totiž žila na zámku jako princezna a těžce onemocněla. Zachránil ji čaroděj, který bydlel a díky nadpřirozené moci ještě bydlí v lese vedle zámku. Za odměnu měl slíbený zlatý náhrdelník, ale když se princezna uzdravila, královská rodina odmítla čaroděje odměnit. Za trest princeznu zaklel. Mnoho let se nic nedělo, ale když princezna zemřela, zůstala na světě jako duch a nezbývá jí, než bloudit po zámku.

 

@kluk3 bylo bílé paní líto a přemýšlel, jak bývalé princezně pomoci. Nakonec ho napadlo, že by mohlo pomoci splacení dluhu. Požádal princeznu, aby ho dovedla k zámeckému pokladu. Když dorazili, našli v truhle zlatý náhrdelník a @kluk1 se nabídl, že ho odnese čaroději. Princezna totiž nemohla opustit zámek. Velmi @kluk3 děkovala, protože to byla po mnoha letech naděje na zrušení kletby. 

 

@kluk1 věděl, kde čaroděj žije. Trochu se ho bál, ale věděl, že musí princezně pomoci. Seběhl proto ze zámku do čarodějovy lesní chýše a podal mu zlatý šperk, který měl splatit dávný dluh. Čaroděj si princeznu sotva pamatoval, ale nakonec si vše vybavil a zrušil zaklínadlo, které před dlouhými věky vytvořil. @kluk1 běžel zpět k zámku a na hradbách uviděl stát princeznu. Už se netvářila smutně, ale šťastně. Zamávala @kluk3 a rozplynula se do nočního vzduchu, protože byla konečně osvobozena. Od té doby byl zámek poklidný a postupně se na něj vrátil život.