Vyzkoušejte naši ilustrovanou knížku za 9 Kč!

Vybrat knížku
👳🏼‍♀️

@holka1 a bílá paní

@holka1 žila ve vesnici, nad kterou se tyčil nádherný, ale opuštěný zámek. Už mnoho let na něm nikdo nežil, protože obyvatele zámku pokaždé vyděsila a vyhnala bílá paní. Jakmile začala noc, chodila po zámeckých chodbách i hradbách a k smrti vystrašila každého, kdo na ni narazil. Kvůli strachu z bílé paní na zámek nechodil ani nikdo z vesnice. @holka1 se však rozhodla, že chce na vlastní oči vidět, co se na zámku v noci děje.

 

Jedné noci se tak @holka1 vypravila na zámek, vyzbrojena pouze baterkou a mapkou zámku, aby se neztratila ve spletitých chodbách. Nejdříve prošla hradby, ale tam se nic zvláštního nedělo. Nějakou dobu bezvýsledně bloudila zámeckými chodbami a začínala věřit, že bílá paní je pouze výmysl. Vtom se před ní bílá paní zjevila, bez jakéhokoli zvuku či varování.

 

@holka1 se chtěla dát okamžitě na útěk. Poté se ale všimla, že bílá paní vypadá spíše smutně než strašidelně. Zarazila se a po chvilce váhání se jí zeptala, proč se tváří smutně. Bílou paní otázka očividně překvapila. Prozradila @holka3, že je prvním člověkem, který s ní promluvil. Chvíli přemýšlela nad odpovědí a pak řekla, že je k zámku připoutaná kouzlem. Před mnoha a mnoha lety totiž žila na zámku jako princezna a těžce onemocněla. Zachránil ji čaroděj, který bydlel a díky nadpřirozené moci ještě bydlí v lese vedle zámku. Za odměnu měl slíbený zlatý náhrdelník, ale když se princezna uzdravila, královská rodina odmítla čaroděje odměnit. Za trest princeznu zaklel. Mnoho let se nic nedělo, ale když princezna zemřela, zůstala na světě jako duch a nezbývá jí, než bloudit po zámku.

 

@holka3 bylo bílé paní líto a přemýšlela, jak bývalé princezně pomoci. Nakonec jí napadlo, že by mohlo pomoci splacení dluhu. Požádala princeznu, aby jí dovedla k zámeckému pokladu. Když dorazily, našly v truhle zlatý náhrdelník a @holka1 se nabídla, že ho odnese čaroději. Princezna totiž nemohla opustit zámek. Velmi @holka3 děkovala, protože to byla po mnoha letech naděje na zrušení kletby. 

 

@holka1 věděla, kde čaroděj žije. Trochu se ho bála, ale věděla, že musí princezně pomoci. Seběhla proto ze zámku do čarodějovy lesní chýše a podala mu zlatý šperk, který měl splatit dávný dluh. Čaroděj si princeznu sotva pamatoval, ale nakonec si vše vybavil a zrušil zaklínadlo, které před dlouhými věky vytvořil. @holka1 běžela zpět k zámku a na hradbách uviděla stát princeznu. Už se netvářila smutně, ale šťastně. Zamávala @holka3 a rozplynula se do nočního vzduchu, protože byla konečně osvobozena. Od té doby byl zámek poklidný a postupně se na něj vrátil život.